Asumisvalmennus tukee itsenäistä elämää

Asumisvalmennuksen tarkoituksena on arjen taitojen arviointi ja harjoitteleminen tuetusti ja ohjatusti. Näin vahvistetaan edellytyksiä viettää mahdollisimman itsenäistä elämää. Jaksoon sisältyy myös apuvälineiden ja nykyisen tai tulevan asunnon muutostyötarpeen arviointi.

Asumisjakson tavoitteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan, hänen lähiympäristönsä ja Caritaksen moniammatillisen hoito- ja kuntoutustiimin kanssa. Toimintaterapeuttimme koordinoivat ja ohjaavat asumiskokeilujakson kulkua ja tekevät tarvittavat arvioinnit sekä lausunnot.

Asumisvalmennus on tarkoitettu:

  • Vaikean sairauden edetessä
  • Vastavammautuneelle
  • Moni- ja vaikeavammaiselle
  • Kehitysvammaiselle

Caritaksen tiloissa valmennettavat saavat käyttöönsä esteettömän ja viihtyisästi kalustetun asunnon sekä ympärivuorokautisen hoidon ja tuen. Asumisvalmennus voidaan toteuttaa myös valmennettavan omassa kodissa tai ryhmäkodissa.

Jakson päättyessä annamme kirjallisen palautteen, johon sisältyvät jatkosuunnitelmat.

Hakeminen

Asumisvalmennukseen hakeudutaan kotikunnan sosiaalitoimiston tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Asiakas vastaa itse asumiskustannuksista. Mikäli jakso kestää vähintään kuukauden, asiakkaalla on mahdollisuus hakea KELA:n tukea asumiseen.

Jaksojen pituudet vaihtelevat yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan kuukaudesta puoleen vuoteen.